Stöd till inackordering - ansökan

LÄS MER

Om du går på en gymnasieskola långt ifrån din hemort kan du få ekonomiskt stöd för inackordering. Bidraget ska täcka en del av den extra kostnaden som det innebär för dig att ha ett annat boende. Bidraget söks för ett läsår i taget.

Läs mer: 

Stöd till inackordering - Motala kommun