Ledighet för elev i grundskolan - ansökan

LÄS MER

Grundskolan är obligatorisk, men enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar. 

Du lämnar in blanketten på barnets skola. 

Läs mer: 

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan - Motala kommun