Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du uppstart av ny eller förändring av befintlig miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd enligt 1 kap 10-11 §§ Miljöprövningsförordningen (2013:251). I Miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga

Läs mer här:

Miljöfarlig verksamhet - Motala kommun

Miljöprövningsförordning (2013:251) - Sveriges riksdag

Uppodling av mark

Om din anmälan om miljöfarlig verksamhet rör uppodling av mark som inte är jordbruksmark, ska du använda en särskild e-tjänst:

Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa