Dispens för avfallshantering för verksamheter - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som representant för en verksamhet ansöka om dispens för

  • kommunal hämtning av avfall
  • krav på utsortering av bioavfall
  • separering av avfall från förpackningar.

Kommunen har monopol på att hämta kommunalt avfall, det vill säga avfall som liknar det som uppstår i hushåll, även från verksamheter. Om ni som verksamhet vill att avfallet ska hämtas av en någon annan aktör måste ni ansöka om dispens.

Verksamheter är enligt lag skyldiga att antingen själva materialåtervinna bioavfall, eller separera och lämna in det för att det ska kunna återvinnas. Man är också skyldig att separera avfall från förpackningar. Även detta är möjligt att få dispens för i de fall utsorteringen inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Läs mer: Avfall från företag och verksamheter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa