Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att få bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. 

Kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag på ett tidigt stadium, redan när du börjar planera anpassning av bostaden, om du har behov av bidrag.

Läs mer: Bostadsanpassning, bidrag - Motala kommun

Medgivande

Om du inte är ensam ägare av din bostad så måste övriga fastighetsägare/nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till de sökta åtgärderna för att ansökan ska kunna beviljas. Med nyttjanderättshavare innebär en annan person som också har rätt att bo i lägenheten.

Detta gäller för olika scenarier.

Hyresrätt

  • Blanketten "Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt" måste signeras av hyresvärden och bifogas till din ansökan.
  • Om det finns ytterligare en nyttjanderättshavare av lägenheten så får hen möjligheten att signera ansökan med bank-ID. Om hen saknar bank-ID så måste blanketten "Nyttjanderättshavares medgivande" signeras och bifogas till din ansökan.

Bostadsrätt

  • Blanketten "Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt" måste signeras av bostadsrättsföreningen och bifogas till din ansökan. 
  • Om du inte är ensam ägare av bostadsrätten så får den andra bostadsrättsägaren möjligheten att signera ansökan med bank-ID. Om hen saknar bank-ID så måste blanketten "Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt" signeras och bifogas till din ansökan.

Eget ägande

  • Om du inte är ensam ägare av fastigheten så får den andra fastighetsägaren möjligheten att signera ansökan med bank-ID. Om hen saknar bank-ID så måste blanketten "Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt" signeras och bifogas till din ansökan.

I andra hand

  • Blanketten "Nyttjanderättshavares medgivande" ska signeras av hyresgivaren och bifogas till din ansökan.
  • Om bostaden är belägen i en bostads- eller hyresrätt ska även blanketten "Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt" signeras av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden och bifogas till din ansökan.

Blanketterna hittar du till höger under knappen "Visa blanketter".

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en ansökan utan e-legitimation kan du använda dig av blanketterna som du hittar under knappen "Visa blanketter".

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa