Informationssamtal inför tvister om vårdnad, boende eller umgänge - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du som förälder kan inleda en tvist i domstol för att driva frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge behöver du komma till familjerätten för ett informationssamtal. Att delta i ett informationssamtal är ett lagkrav för att du ska få driva ärendet. Efter genomfört samtal får du ett intyg. 

Syftet med samtalet är att du inför en tvist i domstol ska ha fått grundläggande information om vad det finns för stöd för att lösa tvisten samt hur en process i domstol går till.  I första hand ska föräldrarna gemensamt närvara vid ett informationssamtal.

När du skickat in ärendet till oss kommer vi att kontakta dig eller er för att boka in ett informationssamtal.

Läs mer:

Vårdnad, boende och umgänge - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa