Bidrag för återställning av bostadsanpassning - ansökan

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om bidrag för att återställa anpassningar som gjorts i fastigheten med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller anpassningar som inte längre används och som är till nackdel för andra boende.

Regler för olika upplåtelseformer

Bostadsrätt: Återställningsbidrag kan beviljas för att återställa anpassningar i anslutning till lägenheten som dessutom måste finnas i ett flerbostadshus. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

Hyresrätt: Återställningsbidrag kan beviljas för att återställa anpassningar inne i själva bostaden men också för återställning i anslutning till bostaden.

Ägarlägenhet: Återställningsbidrag kan beviljas för att återställa anpassningar i de gemensamma utrymmena. Återställningsbidrag lämnas däremot inte för återställning av anpassningar inne på ägarlägenhetsfastigheten, det vill säga inne i bostaden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa