Tillstånd att hålla djur inom detaljplanelagt område - ansökan

LÄS MER

För att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten för att hålla vissa djur inom område med detaljplan. 

Följande djur omfattas av krav på tillstånd:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin, inklusive minigris
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm

Läs mer:

Djur som kräver tillstånd - Motala kommun