Återbetalning av kundfaktura - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna kontouppgifter för återbetalning, om du fått en kreditfaktura eller brev om tillgodo, alltså att du ska få tillbaka pengar på grund av att du betalat för mycket. Återbetalningen kan röra exempelvis avgifter för

  • barnomsorg
  • kulturskola
  • lokalbokning
  • vatten och renhållning
  • äldreomsorg
  • överförmyndaren.

Notera att det bara är den som är namngiven som mottagare på fakturan som kan fylla i denna e-tjänst. I annat fall godkänner vi inte återbetalningen. Om ni är två personer som är namngivna på fakturan är det den som står först som måste fylla i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa