Dagvattenanläggning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska anlägga en dagvattenanläggning som ska användas av flera fastigheter inom planlagt område ska anmäla det till bygg- och miljöenheten. Skicka in din anmälan senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas. Till anmälan behöver du bland annat bifoga en karta som visar placering och vilket område som avvattnas.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja eller styra och avleda dagvattnet mot en recipient, exempelvis vattendrag, dike, sjö. Det finns flera olika typer av dagvattenanläggningar som också kan kombineras. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa