Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att odla upp annan mark än det som idag är jordbruksmark klassas som miljöfarlig verksamhet. Du behöver därför anmäla det till kommunens bygg- och miljöenhet. 

Om arealen på området som ska odlas är större än 0,5 hektar ska du också anmäla det till Skogsstyrelsen. Denna anmälan ska du göra innan du gör anmälan till kommunen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa