Registerutdrag - medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför att du ska ta ett uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnad vårdnadshavare behöver socialkontoret som en del av utredningen inhämta registerutdrag från 

  • Socialtjänsten
  • Polisen
  • Transportstyrelsen
  • Kronofogden
  • Försäkringskassan.

Genom att skicka in denna e-tjänst lämnar du ditt medgivande till att vi gör det. 

Medgivandet är giltigt under den period du har uppdraget. Vi gör en kontroll hos uppräknade myndigheter årligen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa