Anmälningspliktiga åtgärder - bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan för olika installationer, ändringar och ingrepp i en byggnad. I e-tjänsten kan du även anmäla underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad samt anmäla rivning av en huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Följande anmälningspliktiga åtgärder hittar du i e-tjänsten: 

Ny eller väsentlig ändring av följande installationer 

 • eldstad, fastbränslepanna och/eller rökkanal,
 • hiss,
 • ventilation,
 • anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • fett-/ och oljeavskiljare.

Ändring av en byggnad

 • ändring av/ingrepp i byggnadens bärande konstruktionen, 
 • avsevärd ändring av byggandens planlösning,
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar dess brandskydd.

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde 

 • för byggnad/byggnadsverk som omfattas av skyddsbestämmelse (q) i detaljplan. 

Rivning av huvudbyggnad

 • för huvudbyggnader utanför detaljplanelagt område.

Vindkraftverk

 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Ritningar

Innan du lämnar in din ansökan så krävs det en del förberedelser med olika ritningar och handlingar.

På hemsidan finns det exempel på olika ritningar och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

Läs mer: Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan - Motala kommun

För en del åtgärder finns det även guider där det anges mer specifikt vilka handlingar som krävs för åtgärden.

Läs mer: Guider för bygglov och anmälan - Motala kommun

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID. För att kunna anmäla ett ärende via e-tjänsten krävs att du och övriga parter i ärendet har e-legitimation.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en anmälan utan e-legitimation kontaktar du Servicecenter för att få hjälp med en blankett.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa