Grundläggande karakterisering av avfall till deponi - inrapportering

LÄS MER

Inert eller ickefarligt avfall som ska lämnas på deponi ska karaktäriseras av avfallsproducenten. Använd denna e-tjänst för att lämna de uppgifter som behövs till avfallsanläggningen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa