Byte till skola utanför Motala kommun - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du som vårdnadshavare för att anmäla att ditt barn ska byta till en skola i en annan kommun. Observera att om du har fler än ett barn som går i skolan behöver du skicka in en anmälan per barn.

Notera att skolbyte från en skola till en annan inom Motala kommun görs i separat e-tjänst. Mer information och länk finns här:

Byta skola, in- och utflyttning - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa