Uppehåll i sophämtning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll innebär att sopkärlet inte töms under den tiden som du har angivit. Du måste skicka in din ansökan senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Tiden räknas från det att vi fått in en komplett ansökan. 

För permanentbostad kan du få uppehåll för en period på minst sex månader och max 24 månader.

För uppehåll i sophämtning vid fritidshus gäller dessa datum för sista ansökningsdag:

  • lång sommar, vecka 18-39: 20 mars
  • kort sommar, vecka 26-35: 15 maj.

Läs mer:

Sophämtning – avgifter, regler och abonnemang  - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa