Nedgrävning av hästdjur - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska gräva ner en avliden häst ska du anmäla det till kommunen i god tid innan planerad nedgrävning. Observera att du ska bifoga en karta över nedgrävningsplatsen till din anmälan.

Tänk på följande vid val av plats:

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Ett avstånd på minst 50 meter bör hållas från vattendrag.  Kroppen får inte heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Avstånd till grundvatten eller berg ska vara minst 1 meter.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Läs mer:

Nedgrävning av häst - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa