Bestrida faktura

LÄS MER

Om du har fått en faktura från Motala kommun som du anser är felaktig kan du bestrida den. Här kan du ladda hem en blankett som du fyller i och skickar in till kommunen.

På blanketten ska det framgå:

  • vilket beslut som överklagas
  • vad du vill ha ändrat
  • skälen för ändring.