Översvämning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om din fastighet har drabbats av översvämning i samband med exempelvis kraftigt regn, ska du anmäla det till kommunen. Beskriv händelseförloppet i e-tjänsten och bifoga gärna foton eller annan dokumentation. Ju mer information du lämnar, desto lättare är det för oss att åtgärda problemet och förebygga att det inträffar igen.

Du måste också ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att kunna få ersättning.

Läs mer:

Källaröversvämning - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa