Schema för tillsynsbehov i barnomsorgen

LÄS MER

Du måste rapportera till kommunen vilka tider som barnet ska vara på förskolan och fritidshemmet, det vill säga vilket tillsynsbehov ni har. 

I första hand används appen IST home skola. Du som har skyddade personuppgifter, och därmed inte kan logga in i appen, kan använda denna blankett.

Läs mer: 

Förskola och barnomsorg - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten