Undervisningslokal - anmälan

LÄS MER

Du som driver en förskola, öppen förskola, skola eller ett fritidshem måste se till att verksamheten inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Gör en anmälan när du ska

  • Starta upp ny verksamhet
  • Överta befintlig verksamhet
  • Utöka eller förändra din verksamhet
  • Byta lokal
  • Byta organisationsnummer.

Tänk på att även förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas miljö- och hälsoskyddsenheten.

Läs mer:

Starta enskild verksamhet inom skola eller förskola - Motala kommun