Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - egenkontrollprogram

LÄS MER

Använd den här blanketten för att ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas var tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun