Sophämtning dispens - ansökan

LÄS MER

Dispens från sophämtning innebär att vi gör ett undantag från de regler som normalt sett regler för renhållningen i kommunen. Du kan ansöka om olika typer av dispens.

  • Uppehåll innebär att tunnan inte töms under den tiden som du har angivit. Du slipper då betala den rörliga avgiften. Om du har fått dispens och vill förlänga den måste du skicka in en ny ansökan senast sex veckor innan uppehållets slutdatum. Du får ingen påminnelse om detta.
  • Delning innebär att du delar på två stycken fyrfackskärl på 370 liter med en närboende. Ni delar då också på den rörliga avgiften och betalar hälften var. När ni ansökt om och fått detta beviljat gäller det tills vidare.
  • Sophämtning var fjärde vecka beviljas bara för fritidshus (lång sommar) och vid kompostering av allt matavfall. Anmäl kompostering till Samhällsbyggnadsnämnden och bifoga beslutet tillsammans med denna ansökan.

Läs mer:

Sophämtning och fyrfackstunnor - Motala kommun