Sophämtning dispens - ansökan

LÄS MER

Dispens från sophämtning innebär att vi gör ett undantag från de regler som normalt sett gäller för renhållningen i kommunen. Du kan ansöka om olika typer av dispens.

  • Delning innebär att du delar på två stycken fyrfackskärl på 370 liter med en närboende. Ni delar då också på den rörliga avgiften och betalar hälften var. När ni ansökt om och fått detta beviljat gäller det tills vidare.
  • Sophämtning var fjärde vecka beviljas bara för fritidshus (lång sommar) och vid kompostering av allt matavfall. Anmäl kompostering till Samhällsbyggnadsnämnden och bifoga beslutet tillsammans med denna ansökan.

Läs mer:

Sophämtning och fyrfackstunnor - Motala kommun

Om du vill ansöka om uppehåll i sophämtningen ska du använda vår e-tjänst:

Uppehåll i sophämtning - ansökan