Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever till skolan där kommunen placerat eleven, det vill säga placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Eleven har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass
  • 2 km för elever i årskurs 1-3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9.

Läs mer:

Skolskjuts - Motala kommun