Barnomsorgsplats på obekväm arbetstid - ansökan

LÄS MER

Motala kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid för de vårdnadshavare som arbetar kvällar, nätter och helger. Du kan ansöka om barnomsorg på obekväm tid för barn upp till 12 år.

För att du ska kunna få barnomsorg på obekväm tid krävs att det rör sig om ett regelbundet och återkommande behov under minst tre månader och minst två tillfällen per månad. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten.

Om du får din ansökan beviljad ska du varje månad lämna in ett schema för barnets vistelse. Använd blanketten "Schema för omsorg på obekväm arbetstid".

Läs mer:

Barnomsorg kvällar, nätter och helger - Motala kommun