Ledighet för elev i gymnasieskolan - ansökan

LÄS MER

Här hittar du blankett för ansökan om ledighet för elev på gymnasiet. Du som vill ansöka om ledighet lämnar in blanketten på din skola. Tänk på att lämna in ansökan i god tid.

Läs mer: 

Lov och ledigheter på gymnasiet - Motala kommun