Auktorisering för externa utförare inom vuxenutbildningen - villkor och ansökan

LÄS MER

Vuxenutbildningen i Motala kommun samverkar med externa utbildningsanordnare genom auktorisation. Här hittar du de villkor som måste uppfyllas för att bli en av våra auktoriserade samverkanspartners samt formulär för ansökan.

Läs mer: 

För externa anordnare av utbildningar, vuxenutbildningen - Motala kommun