Kundval inom hemtjänst - förfrågningsunderlag och ansökan

LÄS MER

Om du vill bedriva hemtjänst måste du ansöka om att bli godkänd som utförare. Ansökan kan lämnas in löpande och det finns därmed inget sista datum för ansökan. 

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunens egenregi och externa utförare.

Vilka krav och villkor som gäller i Motala kommun beskrivs i förfrågningsunderlaget och bilagorna som du kan ladda ner via knappen "Ansökan och bilagor".