Uppgifter om inkomster och utgifter - för beräkning av avgift inom omsorgen

LÄS MER

Använd blanketten för att få möjlighet att få lägre avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Väljer du att avstå kommer du att debiteras avgift enligt kommunens taxa.
Avgiftsberäkningen gäller från och med den månad komplett ifylld blankett inkommer. Ofullständigt ifylld blankett kommer att återsändas.

Läs mer:

Avgifter för äldreboende - Motala kommun

Avgifter för hemtjänst, trygghetstjänster, hemsjukvård och korttidsboende - Motala kommun