Kvartalssammanfattning för kontaktpersoner SoL och LSS

LÄS MER

Blankett för kvartalssammanfattning för kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten