Grundläggande karaktärisering av inert/icke farligt avfall till deponi

LÄS MER

Denna blankett gäller inert eller ickefarligt avfall samt asbestavfall som kan deponeras på deponi för icke farligt avfall. Mejla blanketten i förväg till tuddarp@motala.se eller lämna vid infarten i samband med invägning.