Kemikalielista, utsläpp till ledningsnätet

LÄS MER

Verksamheter är skyldiga att redovisa vilka kemikalier som används och släpps ut till kommunens avloppsnät. Använd vår mall eller bifoga en egen kemikalieförteckning.

Läs mer:

Avloppsvatten från företag - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten