Utsläpp av kemikalier till ledningsnätet - rapportering

LÄS MER

Du som har eller representerar ett företag ska redovisa uppgifter om företagets kemikaliehantering och skicka in en kemikalielista.  

Här skickar du in kemikalieförteckning: Kemikalielista, utsläpp till ledningsnätet

Arbetet med att kartlägga verksamheters kemikalieanvändning har stöd av Motala och Vadstena kommuns allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggningar.

Läs mer:

Avloppsvatten från företag - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten