Kompostering - anmälan

LÄS MER

Om du ska kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Tänk på att välja en lämplig plats på tomten vid placering av komposten, så du inte skapar ett problem för dina grannar.

Om hushållsavfall ska komposteras är det viktigt att ha en tät, isolerad men väl ventilerad behållare. Dels för att komposteringen ska fungera hela året men också för att vara säker på att inte dra dit skadedjur. Strömaterial ska finnas tillgängligt och användas i tillräcklig mängd för att undvika lukt och problem med skadedjur.

Läs mer:

Kompostering av hushållsavfall - Motala kommun