Bygdepeng - ansökan

LÄS MER

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i en lokal utvecklingsgrupp kan få en årlig bygdepeng på 6000 kronor. Den finansieras av kommunen, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

Läs mer om kriterier för att få bygdepeng:

Bygdepeng till landsbygdsförening - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten