Riksfärdtjänstresa - ansökan

LÄS MER

Riksfärdtjänst är till för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du inte klarar att genomföra en resa från Motala till en annan kommun med tåg, båt eller buss i linjetrafik. När du ansöker om riksfärdtjänst så gör du det för en resa i taget.

Läs mer:

Färdtjänst och sjukresor - Motala kommun